Archive for the ‘ 蕭湘居士 ’ Category

後山三十四骨註解-相背枕


——-
相背枕–即後腦起骨如兩個半月上下相背,主一生有中等成就,並文武才能。
——-

後山三十四骨註解-背月枕


——-
背月枕–即後腦之上半部起骨如兩個半月左右相背,骨大不露者主一生事業大發,骨隱約不顯者主早發小貴。
——-

後山三十四骨註解-覆月枕


——-
覆月枕–又名金水枕,即後腦起骨如覆月狀,古時可貴為朝郎,今則可官至司長級官員。若骨起於後腦之下半部則名覆船枕,主一生事業多成多敗,且防水厄。
——-

後山三十四骨註解-仰月枕


——-
仰月枕–又名偃月枕,或文曲枕,即後腦之下半部起骨如仰月狀,古時主貴為卿監,今則可貴為部長級官員。
——-

後山三十四骨註解-圓月枕


——-
圓月枕–即後腦起骨圓而不露,骨大者大富,骨小者小富,若骨小而尖露則名「雞子枕」,又名「自剋骨」,主個性頑固,喜鑽牛角尖,但心地善良。
——-

return top